KARTIRANJE BIODIVERZITETA MORA U CRNOJ GORI

Tivat, 11.09.2016. – NVO Green Home je tokom protekle sedmice, sa partnerima Udrugom Sunce, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima DU-NE županije i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore organizovala aktivnosti na mapiranju morskih vrsta i staništa u crnogorskom podmorju. Ronioci sa stručnim znanjem iz oblasti zaštite prirode su mapirali biodiverzitet podmorja na području poluostrva Luštice i uvale Trašte na lokacijama rt Arza, Zlatna luka, Posejdonov grad, Ponta Veslo, rt Mačka, Dobra luka do rta Kočište.

?
RONILACKI TIM

Svi podaci su, nakon zarona, obrađeni i objedinjeni u elektronskoj bazi podataka, te pripremljeni na način da se mogu uvrsiti u nacionalnu bazu podataka i time pomoći budućem monitoringu zaštićenih vrsta i uspostavljanju mreže Natura 2000 u moru.

Riječ je o zahtjevnim aktivnostima koje smo realizovali u prekograničnoj saradnji, gdje su sa crnogorske strane učestvovali Dr Vesna Mačić, Slađana Gvozdenović, Dušan Varda, Mihajlo Jovićević, Ivana Radonjić, Balaž Bala i iz hrvatskog tima Matea Špika, Margita Radman i Buga Berković, kao i tehnički tim Željka Dragutinovića sa specijalizovanim brodom „Downunder“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Veoma je značajno da stručni ljudi iz oblasti zaštite prirode imaju priliku da se bave ronjenjem i na taj način stiču praktična znanja i za buduće aktivnosti izučavanja i zaštite biodiveziteta mora. Posebno je od značaja druga faza aktivnosti kartiranja koja će se raditi na potezu uvala Žukovac do rta Platamuni, obzirom da je riječ o području koje je Crna Gora već označila kao EMERALD pordučje i planira ga staviti pod zaštitu, zbog vrijednosti morskih staništa i vrsta koje se nalaze na listama EU Direktiva i međunarodnih konvencija čija je Crna Gora potpisnica. Zbog generalno velikog antropogenog pritiska na morske resurse stvaraju se zaštićena područja u moru gdje se oni obnavljaju i osigurava njihov opstanak. Crna Gora je u procesu pristupanja EU preuzela obavezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10% crnogorske obale, a do sada, u jednoj ekološkoj državi, nismo još uspjeli uspostaviti niti jedno zaštićeno područje u moru.“

Dr Vesna Mačić, Institut za biologiju mora

?
?

Aktivnosti mapiranja podmorja će se nastaviti i u poslednjoj sedmici septembra, zavisno od vremenskih prilika, kada će se raditi na mapiranju dijela od uvale Trašte do rta Platamuna, kao i naredne godine početkom aprila 2016. Iz tog razloga pozivamo sve zainteresovane volontre ronioce, koji imaju afiniteta prema biologiji mora da nam se pridruže u narednom periodu i daju svoj doprinos istraživanju biodiverziteta mora.
Projekat: „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

Sve fotografije su uzete 10.10.2016. na području poluostrva Luštice.

Natasa Kovacevic

Executive Director

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sponsors, Friends & Links