RAC-SPA PROJEKAT

U poslednjoj nedelji oktobra 2011, medjunarodni tim pomorskih biologa iz RAC-SPA i Instituta za Biologiju Mora (IBM) iz Kotora se okupio na palubi “Downundera”.

U poslednjoj nedelji oktobra 2011, medjunarodni tim pomorskih biologa iz RAC-SPA i Instituta za Biologiju Mora (IBM) iz Kotora se okupio na palubi “Downundera”. Zahvaljujuci izuzetno lepom vremenu i relativno toploj vodi za ovo doba godine (19°C), tim je tokom 4 radna dana obavio 8 uspesnih zarona na dubinama do 25m na podrucju od Starog Ulcinja do Ulcinja. Cilj projekta je bio da se uradi preliminarna slika stanja biodiverziteta na ovom podrucju radi eventualnog proglasavanja SPA zone.

rac-spa3 (1)      rac-spa2

Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC-SPA) je medjunarodna organizacija osnovana 1985 u Maroku sa misijom pruzanja pomoci mediteranskim zemljama u implemetaciji Barselona Konvencije. Ova konvencija je potpisana od strane Mediteranskih zemalja ucesnica, sa ciljem zastite Mediterana od zagadjena. Jedan od glavnih mandata RAC-SPA je implementacija SPA/BD protokola ( Specially Protected Areas and Biological Diversity) koji stupio na snagu 1999-te godine. Glavno orudje ovoga programa je osnivanje takozvanih SPA zona u cilju sprecavanja smanjivanja pomorskog bio diveziteta u priobalju.

petrovac27062010 (24) 2

Vesna Macic iz IBM-a je optimisticna prema mogucnostima za nastavak saradnje sa RAC-SPA i uvrscivanja Crne Gore u projekte ove organizacije.